• 09126899278 - 09124709149
جت پرینتر (تاریخ زن ) دستی یا پرتابل چاپ روی انواع سطح
nall
خط بسته بندی قرص
جت پرینتر یا کد زن با تکنولوژی CIJ با تراولینگ دیوایس
جت پرینتر(تاریخ زن)هیتاچی با تکنولوژی CIJ
تاریخ زن (جت پرینتر ) با تکنولوژی HP ، چاپ روی PET
جت پرینتر دستی یا تاریخ زن دستی ،چاپ روی قطعه فلزی
جت پرینتر(تاریخ زن)با تکنولوژی DOD چاپ روی کیسه و گونی
تاریخ زن و جت پرینتر نصب شده روی دستگاه بسته بندی آدامس
جت پرینتر وتاریخ زن با تکنولوژی CIJچاپ روی شیرینگ محصول
جت پرینتر و تاریخ زن با تکنولوژی HP ، چاپ روی جعبه
جت پرینتر و تاریخ زن با تکنولوژی HP ، چاپ روی محصول
تاریخ زن و جت پرینتر اتومات چاپ بر روی شرینگ پک
;