• 09126899278 - 09124709149
جت پرینتر با تکنولوژی CIJ چاپ زیر لیوان یکبار مصرف
جت پرینتر(تاریخ زن)با تکنولوژی HP ، چاپ روی جعبه
تاریخ زن ( جت پرینتر ) اتومات چاپ روی درب بطری
تاریخ زن دستی با تکنولوژی HP
nall
جت پرینتر دستی یا تاریخ زن دستی
لیبل چسبان (لیبل زن ) تخت دو طرفه
تاریخ زن(جت پرینتر)دستی چاپ روی بسته بندی یخ
تاریخ زن ( جت پرنتر ) با تکنولوژی XAAR چاپ روی درب بطری
لیبل زن ( لیبل چسبان ) مخصوص ظروف گرد لبنی
تاریخ زن با تکنولوژی CIJ نصب شده روی دستگاه رول به رول
تاریخ زن (جت پرینتر) نصب شده روی خط بسته بندی حبوبات
تاریخ زن (جت پرینتر ) دستی یا پرتابل درشت نگار
;