• 09126899278 - 09124709149
جت پرینتر (تاریخ زن )دستی چاپ روی گونی توری
جت پرینتر(تاریخ زن) اتومات چاپ روی گونی آرد
لیبل زن (لیبل چسبان ) دستی نیمه اتوماتیک مخصوص ظروف گرد
ساخت و تولید جت پرینتر یا تاریخ زن های صنعتی
تاریخ زن ( جت پرینتر ) اتومات چاپ روی درب بطری محصول
تاریخ زن دستی یا جت پرینتر دستی ، چاپ روی گونی متالایز
جت پرینتر ( تاریخ زن ) دستی چاپ روی کیسه آرد
پوست کن لیبل صنعتی
لیببل زن دستی مخصوص ظروف گرد
تاریخ زن ( جت پرینتر ) اتومات چاپ روی درب کنسرو
جت پرینتر (تاریخ زن) دستی چاپ روی قطعه فلزی
جت پرینتر با تکنولوژی CIJ تست ضد آب بودن مدل PXR
;