• 09126899278 - 09124709149
محصولات گروه صنعتی دانا کد نگار
نرم افزار دستگاه های جت پرینتر دستی
لیبل چسبان دستی ظروف گرد 2050
پوست کن لیبل مدل 1045
جت پرینتر تخم مرغ زن مدل DCN860
جت پرینتر تخم مرغ زن مدل DCN850
جت پرینتر صنعتی مدل DCN820
جت پرینتر صنعتی مدل DCN810
جت پرینتر دستی مدل DCN802
جت پرینتر دستی مدل DCN805
test
تاریخ زن و جت پریتر تخم مرغی 6 هد با تکنولوژی HP
;