• 09126899278 - 09124709149
لیبل چسبان تخت از بالا و جت پرینتر SA820
پوست کن لیبل صنعتی مناسب برای رول های بزرگ لیبل
لیبل زن (لیبل چسبان ) دستی نیمه اتوماتیک مخصوص ظروف گرد
ساخت و تولید جت پرینتر یا تاریخ زن های صنعتی
پوست کن لیبل صنعتی
لیببل زن دستی مخصوص ظروف گرد
لیبل چسبان (لیبل زن ) تخت دو طرفه
لیبل زن ( لیبل چسبان ) مخصوص ظروف گرد لبنی
بدون ویدئو
خط بسته بندی قرص
لیبل چسبان اتوماتیک تخت
دستگاه لیبل چسبان گرد دستی
پوست کن لیبل
;