• 09126899278 - 09124709149
جت پرینتر با تکنولوژی CIJ تست ضد آب بودن مدل PXR
جت پرینتر با تکنولوژی CIJ چاپ زیر لیوان یکبار مصرف
تاریخ زن با تکنولوژی CIJ نصب شده روی دستگاه رول به رول
جت پرینتر یا کد زن با تکنولوژی CIJ با تراولینگ دیوایس
جت پرینتر(تاریخ زن)هیتاچی با تکنولوژی CIJ
جت پرینتر وتاریخ زن با تکنولوژی CIJچاپ روی شیرینگ محصول
جت پرینتر و تاریخ زن CIJ هیتاچی با سرعت بالا
جت پرینتر و تاریخ زن CIJ هیتاچی با سرعت بالا
;