• 09126899278 - 09124709149
چاپ روی کارتن با جت پرینتر اتومات SA820
تیزرجت پرینترهای دستی، اتومات نیمه صنعتی وتمام اتوماتیک
تیزرجت پرینترهای دستی، اتومات نیمه صنعتی وتمام اتوماتیک
جت پرینتر اتومات SA820 نصب شده روی خط تولید چوب
جت پرینتر(تاریخ زن) اتومات چاپ روی گونی آرد
تاریخ زن ( جت پرینتر ) اتومات چاپ روی درب بطری محصول
تاریخ زن ( جت پرینتر ) اتومات چاپ روی درب کنسرو
جت پرینتر(تاریخ زن)با تکنولوژی HP ، چاپ روی جعبه
تاریخ زن ( جت پرینتر ) اتومات چاپ روی درب بطری
تاریخ زن (جت پرینتر) نصب شده روی خط بسته بندی حبوبات
تاریخ زن (جت پرینتر ) با تکنولوژی HP ، چاپ روی PET
جت پرینتر(تاریخ زن)با تکنولوژی DOD چاپ روی کیسه و گونی
تاریخ زن و جت پرینتر نصب شده روی دستگاه بسته بندی آدامس
;