• 09126899278 - 09124709149

چقدر در مورد پوست کن لیبل میدانید ؟

همانطور که از نامش پیداست ،برای کندن لیبل از روی پوست لیبل  استفاده میشود. دستگاه پوست کن لیبل که توسط گروه صنعتی دانا تولید میشود. مفتخریم که دستگاه پوست کن لیبل تولید ملی است. در ادامه ویژگی ها ومزایای ان را بررسی میکنیم. 

-یکی از ویژگی های مهم دستگاه پوست کن لیبل ،قابل حمل بودن ان است. 

-سرعت کاردستگاه پوست کن لیبل بالاست. (قیاس انجام کار با پوست کن لیبل  وانجام همین کار توسط کارگر )

-دستگاه پوست کن لیبل برای پوست کندن انواع لیبلهای پشت چسب دار مخصوصا لیبل هولوگرام والصاق دستی 

طریقه عملکرد دستگاه:

اولین لیبل در خروجی دستگاه برداشته میشود .سپس لیبل بعدی به صورت اتوماتیک کنده میشود. سپس در تیغه خروجی دستگاه قرار میگیرد. این روند تا انتهای رول ادامه دارد. 

نکته مهم در دستگاه پوست کن لیبل این است که لیبل میبایست بصورت رول پشت چسب دار باشد.

;