• 09126899278 - 09124709149
لیبل چسبان دستی ظروف تخت

لیبل چسبان دستی ظروف تخت

لیبل چسبان ( لیبل زن ) دستی ظروف تخت

این دستگاه برای تیراژ پایین مناسب است ، که تولید لیبل چسبان دستی با توجه به قیمت تمام شده چنان که باید، مقرون به صرفه نیست و تقریبا با لیبل زن تخت اتوماتیک فرق قیمتی قابل توجهی ندارد.لذا به همین دلیل فعلا تولید آن متوقف شده است. 

 

;