• 09126899278 - 09124709149
لیبل چسبان دستی ظروف تخت

لیبل چسبان دستی ظروف تخت

لیبل چسبان ( لیبل زن ) دستی ظروف تخت
لیبل چسبان ( برچسب چسبان ) دستی نیمه اتوماتیک محصولی جدید از گروه صنعتی دنا است که برای تولیدات پایین مناسب می باشد . همچنین این محصول برای  ظروف گرد میباشد . از خصوصیات این دستگاه میتوان کاربری آسان آن را نام برد . استفاده از این دستگاه بسیار راحت بوده و از لیبل چسبان های پشت چسبدار حمایت میکند.

این دستگاه برای ظروفی که مدور نیستند مناسب است.

;