• 09126899278 - 09124709149
نکات نگهداری ازتسمه نقاله یا نوار نقاله

نکات نگهداری ازتسمه نقاله یا نوار نقاله

1398/01/08

ابتدا به صورت جزئی در مورد تسمه نقاله توضیح میدهیم. در واقع وسیله ای که حمل کننده یک سیستم انتقال مواد تسمه ای است. به صورت خلاصه ان را تسمه یا نوار نقاله می نامند.سیستم های نقاله ای از دویا چند قرقره تشکیل شده است به همراه یک حلقه بی پایان از تسمه یا نواری که مواد را حمل میکند وبه دور انها میچرخد. شرکت داناکدنگار تولید کننده انواع تسمه نقاله ها میباشد.نگهداری وتعمیر یک وسیله در بعضی موارد مقرون به صرفه است. به طور مثال خرید یک جت پرینترمناسب وچگونگی نگهداری از ان در یک شرکت صنعتی بسیار مهم است .زیرا فرایند تولید را باکندی روبه رو میکند.

نکات نگهداری ازتسمه نقاله یا نوار نقاله

ابتدا به صورت جزئی در مورد تسمه نقاله توضیح میدهیم. در واقع وسیله ای که حمل کننده یک سیستم انتقال مواد تسمه ای است. به صورت خلاصه ان را تسمه یا نوار نقاله می نامند.(کاربرد تسمه نقاله ها فراوان است اما یکی از کاربردهای مهم ان در صنایع و در ادغام با دستگاه های جت پرینتر است. )سیستم های نقاله ای از دویا چند قرقره تشکیل شده است به همراه یک حلقه بی پایان از تسمه یا نواری که مواد را حمل میکند وبه دور انها میچرخد.گروه صنعتی دانا تولید کننده انواع تسمه نقاله ها میباشد. نگهداری وتعمیر یک وسیله در بعضی موارد مقرون به صرفه است. به طور مثال خرید یک جت پرینترمناسب وچگونگی نگهداری از ان در یک شرکت صنعتی  بسیار مهم است .زیرا فرایند تولید را باکندی روبه رو میکند.

 در یک ماشین انتقال ،تسمه نقاله یکی از صدمه پذیرترین ،مهمترین واز لحاظ اقتصادی گران قیمت ترین بخش یک ماشین نقاله است. حفظ ونگهداری ان قبل از سرویس دهی وهمچنین بعد از سرویس دهی موجب دوام بیشتر ان وصرفه جویی اقتصادی میشود برای نگهداری ومراقبت از تسمه نقاله نکات زیر ذکر میشود.

قبل از اینکه به بررسی نکات نگهداری بپردازیم در چند نکته در مورد تعمیر ونگهداری پیشگیرانه صحبت میکنیم. اهداف چک لیست تعمیر ونگهداری پیشگیرانه این است که اطمینان حاصل شود که تجهیزات در حداکثر بهره وری در طول مدت زمان طولانی کار میکنند وتعمیرات وخرابی های گران قیمت را از بین میبرد. برای اطمینان از کنترل موثر بر عملیات تعمیر ونگهداری وامکان مقایسه بین تجهیزات به عنوان وسیله ارزیابی برنامه وسیله ارزیابی برنامه تعمیر ونگهداری ،روشهای نگهداری ،روشهای نگهداری پیشگیرانه معیارهایی هستند که میتوانند در همه مکان های تجهیزاتی اعمال شوند. نگهداری پیشگیرانه را میتوان به سه دسته تقسیم کرد که هرکدام از آنها یک نوع چک لیست جداگانه است.

چک لیست بازرسی

این چک لیست ،آن دسته از فعالیتهایی است که نیاز به بالاترین سطح مهارت مکانیکی والکتریکی را مشخص میکند. این چک لیست ها عمدتا مربوط به بازرسی وتنظیمات هستند .فعالیت های چک لیست بازرسی محدود به هفتگی ،ماهانه ،سه ماهه،نیمه سالانه وفواصل سالی است. در طول بازرسی کمربندهای متحرک را یا بخش های چرشی را لمس نکنید. 

لیست های تمیز کردن وروغنکاری

این چک لیست ها عمدتا مربوط به تمیز کردن وروانکاری وفعالیت های سخت کوش است .این شغل ها به عنوان سطح بالایی از مهارت فنی به عنوان کسانی که در چک لیست های بازرسی وجود دارد ،نیاز ندارند. فرکانس عملکرد برای تمیز کردن وروانکاری فعالیت های چک لیست نیز محدود به ماهانه وسه ماهه ونیمه سالانه وفواصل سالانه است.

چک لیست های نگهداری مقدماتی پیشگیرانه

این چک لیست ها مربوط به همه فعالیت های ذکر شده در بالا میباشد. اما به طور معمول در سطح مهارت بین آنمورد نیاز برای چک لیست بازرسی ومورد نیاز برای تمیز کاری وروغن کاری چک لیست ها ،کارهای بازرسی وتنظیم شده در این سطح ،پیچیده تر از کارهایی است که در لیست چک بازرسی  وجود دارد .فرکانس های عملکرد برای فعالیت های چک لیست روزمره نگهداری پیشگیرانه در اغلب موارد محدود به روزانه ،هفتگی  وفواصل هر دوهفته است.

بازرسی نوار نقاله تسمه

یک سیستم بازرسی باید برای انجام بازرسی های دوره ای هریک از نوار نقاله های کمر بند ایمنی در کارخانه را فراهم کند.این بازرسی ها شامل موارد زیر باشد؛

1)تراز وترخیص کالا از نوار نقاله تسمه

2)انباشت انفجار ،خاک وآوار

3)وضعیت ساختار نوار نقاله از جمله بذرها وغلطک های بازگشتی

4)تجمع روان کننده های نامناسب

5)وضعیت تسمه نقاله از جمله مفاصل

6)شرایط اسکرپ واسپری

7) هرگونه شواهدی از گرما یا آتش سوزی

8)وضعیت کنترل از راه دور یاسیستم سیگنال

الف)نگهداری از تسمه نقاله قبل از سرویس دهی

نکات لازم در زمان انبارکردن تسمه نقاله

1)درجه حرارت انبار تسمه نقاله بین 10تا20درجه سانتی گراد باشد. درجه حرارت کمتر از 4درجه سانتی گراد وبیش از 30درجه سانتی برای انبار ونگهداری تسمه نقاله نامناسب است.

2)درمقابل نور خورشید قرار نگیرد.

3)از رطوبت بیش از حد محیط محفوظ باشد.

4)از تماس با حلالها ومایعات خورنده به دور باشد.

5)هنگام حمل ونقل از بالای بلندی پرت نشود وبهتر است به صورت بسته بندی کارخانه باقی بماند.

ب)مواظبت از تسمه نقاله درحین سرویس دهی(اگر زمان سرویس دهی تسمه نقاله درست عمل نمیکند.)

ممکن مشکلات زیر در هنگام استفاده بروز کند.

1)اگر تسمه از سمتی که شل است از خط خارج شد؛ ممکن است پولیها نسبت به خط وسط ماشین نقاله عمود قرار نگرفته باشد.

2)هرزگرد ها درست عمود بر خط وسط ماشین نقاله نباشد.

3)تسمه مستقیم جانیفتاده باشد یا پولی کششی دریک سمت بیشترکشیده شده باشد.

4)تسمه به قدر کافی شکل ناودانی به خود نگیرد،تا به هرزگردهای ناودانی تماس پیدا کند.

5)تغذیه بار بر روی تسمه درست در وسط تسمه انجام نگیرد در اینصورت بار تنها بخشی از تسمه را پر میکند وسایر قسمتهای ان خالی میماند.در اینگونه موارد باید قیف تغذیه را درست کرد.

6)تسمه در معرض باد شدید باشد.

7)تسمه به طور گونیا آپارات نشده باشد یعنی طول تسمه بیشتر از طرف دیگر آن باشد.

8)تسمه در معرض باد شدید است.

9)در هنگام ریزش باران بر روی تسمه بار باید در وسط تسمه قرار بگیرد وسرعت ریزش ان بر روی تسمه معادل سرعت باشد. فاصله قیف تغذیه با سطح تسمه باید انچنان تنظیم شود که حداقل فاصله ممکن باشد.

10) در طول تسمه از پاک کن استفاده شود تا همیشه تسمه تمیز بماند وبه مرور روکش ان از بین نرود. از تخته های هدایت کننده استفاده شود تا مواد حمل شونده نابجا بیرون نریزد واحیانا بین تسمه وپولی قرار نگیرد تا باعث آسیب تسمه نشود.

11)به هیچ وجه زمانی که بر روی نوار نقاله بار قرار گرفته از حالت ساکن شروع به حرکت نکنید لازم است ابتدا نوار نقاله حرکت داده وسپس بار بر روی نوار نقاله ویا تسمه نقاله به حرکت در اورید. همچنین قبل از خارج کردن بار از روی نوار نقاله ،دستگاه را خاموش نکنید بلکه ابتدا بار را به صورت کامل تخلیه کنید وسپس بار راخالی کنید.

احتیاط برای کارکنان !!!!!!!

موارد گفته شده برای زمانی بود که نوار نقاله دچار مشکل شده وعیب پیدا کرده است.در ادامه به مواردی که سبب میشوند تا سلامتی افرادی که با نوار نقاله کار میکنند به خطر بیفتد اشاره میکنیم.

1)نوار نقاله را بدون استفاده از محافظ موتور در موقعیت قرار ندهید .

2)قبل از تمیز کردن یا حذف اشیای خارجی ،نوار نقاله را متوقف کنید.

3)قبل از شروع نوار تقاله مطمئن شوید که تمام پرسنل در قطعات متحرک کاری انجام نمیدهند.

4)از اینکه کارکنان متخصص در خطوط حمل ونقل کار میکنند،اطمینان حاصل کنید.

5)درهنگام استفاده از نوار نقاله سیگار نکشید.

6)در هنگام استفاده از نوار نقاله از حواس پرتی اجتناب کنید.

7)هرگز کمربند متحرک نقاله را لمس نکنید.

8)تا زمانی که کمربند را متوقف نکرده اید نوار نقاله را به طور کامل رها کنید.

******************************************************************************************

با بهره گیری از لینک زیر

                                           https://www.myodesie.com/wiki/index/returnEntry/id/3050

 

ثبت نظر

کد امنیتی
;