• 09126899278 - 09124709149
انواع جت پرینتر

انواع جت پرینتر

1398/07/23

انواع جت پرینتر: جت پربنترها را میتوان به دو دسته جت پرینتر دستی و جت پرینتر صنعتی یا اتوماتیک تقسیم بندی کرد. جت پرینتر دستی: جت پرینتر دستی بسیار سبک و قابل حمل می باشد . تفاوت جت پرینتر دستی با جت پرینتر اتوماتیک یا صنعتی فقط در نحوه کار با دستگاه می باشد و از نظر چاپ و کیفیت چاپ یکی هستند. از جت پرینتر دستی برای مواردی استفاده میشود که محصول مورد نظر برای چاپ یا بزرگ و سنگین است و یا تعداد چاپ روزانه کم و محدود باشد . جت پرینتر دستی یا تاریخ زن دستی برای تعداد کم استفاده میشود البته این ب

انواع جت پرینتر:

جت پرینتر  را میتوان به دو دسته جت پرینتر دستی و جت پرینتر صنعتی یا اتوماتیک تقسیم بندی کرد.

جت پرینتر دستی:

جت پرینتر دستی بسیار سبک و قابل حمل می باشد . تفاوت جت پرینتر دستی با جت پرینتر اتوماتیک یا صنعتی فقط در نحوه کار با دستگاه می باشد و از نظر چاپ و کیفیت چاپ یکی هستند. از جت پرینتر دستی برای مواردی استفاده میشود که محصول مورد نظر برای چاپ یا بزرگ و سنگین است و یا تعداد چاپ روزانه کم و محدود باشد . جت پرینتر دستی یا تاریخ زن دستی برای تعداد کم استفاده میشود البته این به این معنی نیست که دستگاه ضعیف است و یا اینکه در تولید بالا دچار مشکل شود تنها به دلیل مدت زمان کارگری یا اپراتوری میباشد که توصیه میشود از دستگاه اتوماتیک استفاده شود.

جت پرینتر صنعتی:

جت پرینتر صنعتی یا اتوماتیک برای خطوط تولید مورد استفاده قرار می گیرد .یا برای کسانی که میخواهند چاپشان در یک جای دقیق چاپ شود.

ثبت نظر

کد امنیتی
;